Site icon Dzierzgoń Twoje Miasto

12 maja na terenie powiatu zostaną przeprowadzone działania „Bezpieczny pieszy”.

W piątek na sztumskich drogach, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych, pojawi się więcej niż zazwyczaj policjantów ruchu drogowego. Ich głównym zadaniem będzie reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierujących pojazdami wobec pieszych. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi w rejonie przejść dla pieszych, w obszarze zabudowanym. Znaczna część zdarzeń spowodowana została przez nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, bądź nieostrożne wejście na jezdnię zza przeszkody lub innego pojazdu.

Apelujemy o rozwagę podczas przechodzenia przez jezdnię. Coraz częściej można zaobserwować osoby nieodrywające oczu od urządzeń elektronicznych. Idąc po części drogi przeznaczonej dla ruchu pojazdów, należy nieustannie się rozglądać. Pamiętajmy także o konieczności korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Kierującym natomiast przypominamy, że w rejonie przecięcia się dróg pieszych i zmotoryzowanych należy zachować szczególną ostrożność, zwolnić a w razie takiej konieczności – zatrzymać.


Exit mobile version