Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przewidującą kary aresztu, ograniczenia wolności lub 1,5 tys. zł grzywny za umyślnie i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych, zwłaszcza 112, 997, 998 i 999. W powiecie sztumskim w ostatnich latach odnotowano kilka przypadków takich zachowań, zdarzyło się że do strażaków dzwonili ludzie z prośbą o poszukanie kluczy do mieszkań.

Dlatego też podpisana ustawa ma zapewnić łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do numerów alarmowych, w szczególności 112, 997, 998 i 999, przez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów. W obowiązujących przepisach nie uwzględniono przypadków polegających na blokowaniu numerów alarmowych przez samo wykonywanie połączeń.

Jednak jak mówią zgodnie ratownicy, strażacy oraz policjanci, podpisanie tego dokumentu może spowodować iż żartownisie oraz ludzie dotychczas blokujący numery alarmowe, zastanowią się zanim zadzwonią. Warto dodać że ustawa w żaden sposób nie wymierza w ludzi potrzebujących pomocy.

Obecnie art. 66 Kodeksu wykroczeń mówi, że kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. zł.

Prezydencka nowelizacja uzupełnia art. 66, dodając do niego zapis: kto umyślnie, bez uzasadnienia, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając lub uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie systemu powiadomienia ratunkowego, również będzie podlegał takim karom.

 

DODAJ KOMENTARZ:

avatar