W dniu 13 lutego 2018 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie uroczyście obchodzili Święto Służby Więziennej. Wprowadzenie sztandaru oraz złożenie uroczystego meldunku płk. Lesławowi Bryłkowskiemu, Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku zainicjowało sztumskie uroczystości Święta Służby Więziennej.

W uroczystościach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie, przedstawiciele samorządu lokalnego, szkół, Policji, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Straży Granicznej.

Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów. Płk Lesław Bryłkowski oraz płk Jan Morozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie wręczyli funkcjonariuszom sztumskiej jednostki odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe.

Zorganizowana uroczystość była również okazją do wyróżnienia i podziękowania pracodawcą i kontrahentom zatrudniającym osoby pozbawione wolności w ramach programu „Praca dla więźniów”. Płk Jan Morozowski wręczając te wyróżnienia podkreślił, że praca to ważny element resocjalizacji, który zwiększa szansę na społeczną readaptację więźniów.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. W przedstawieniu słowno – muzycznym można było zobaczyć historię narodu polskiego walczącego o wolność i niepodległość.

Święto Służby Więziennej na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku przypada na dzień 8 lutego. Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia w 1919 roku Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Wydany Dekret stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego a datę jego wydania należy traktować jako początek polskiego więziennictwa.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar