W zeszłym roku burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska otrzymała zapewnienie że droga na najbardziej zniszczonym odcinku zostanie wyremontowana tj. od Ramot do Dzierzgonia.  Jednak w dniu dzisiejszym ukazało się stanowisko Gminy Dzierzgoń w którym władze wyrażają swoje niezadowolenie odnośnie braku działań.

Poniżej tekst oświadczenia:

Stanowisko samorządu Gminy Dzierzgoń
przyjęte w dniu 28 lutego 2018r.
podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
odnośnie harmonogramu wdrażania kolejnych etapów
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 515

Wobec braku jakichkolwiek działań, zmierzających do rozpoczęcia pilnej i długo oczekiwanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 515, na jej najbardziej zniszczonym odcinku – od miejscowości Ramoty do miasta Dzierzgoń, przy jednoczesnym podjęciu przez samorząd Województwa Pomorskiego decyzji, o rozpoczęciu ponownego remontu tej drogi na odcinku od miasta Malbork do miejscowości Grzymała, aktualnie będącym w bardzo dobrym stanie technicznym – Radni Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz Burmistrz Dzierzgonia wyrażają swój stanowczy sprzeciw w związku z zaistniałą sytuacją i apelują do Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego, o zmianę harmonogramu działań w tym zakresie.

Jako priorytet należy brać pod uwagę aktualny stan techniczny nawierzchni drogi, przekładający się wprost na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nie jak to uczyniono w danym przypadku – statystyczne wielkości natężenia ruchu. Na odcinku od miasta Malbork do miejscowości Grzymała, zaledwie przed kilku laty przeprowadzono gruntowny remont tej drogi. Aktualny stan nawierzchni wskazanego odcinka jest bardzo dobry i nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przedsięwzięciu inwestycyjnym związanym z planowaną przebudową całej drogi wojewódzkiej nr 515 – od miasta Malbork do granicy województwa, uwzględnić go w ostatniej kolejności.

W roku ubiegłym ze strony samorządu Województwa Pomorskiego otrzymaliśmy deklarację, że kwestia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku od miejscowości Ramoty do miasta Dzierzgoń, uzyskała miano zadania priorytetowego i stosownie do tego została przewidziana możliwość udzielenia przez Sejmik Województwa Pomorskiego, odpowiedniego wsparcia finansowego Zarządowi Dróg Wojewódzkich, w celu jak najszybszego wdrożenia działań inwestycyjnych w tym zakresie. Z niecierpliwością i nadzieją oczekujemy na kolejne kroki, wprowadzające w czyn wspomniane deklaracje oraz szczerze wierzymy, że zarówno Panu Marszałkowi jak i Radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, nie zabraknie w tym determinacji i konsekwencji. Uważamy, że w tak istotnej kwestii słowa danego przez Pana Marszałka – nie wypada zmieniać. Niniejszym wnosimy o ujęcie przedmiotowego zadania do realizacji – w pierwszej kolejności.

Należy również zważyć, że mimo położenia Gminy Dzierzgoń na pograniczu województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego to nie oznacza, iż znajduje się ona na końcu województwa, a wręcz odwrotnie – Gmina Dzierzgoń, patrząc od strony stolicy Polski leży na początku województwa pomorskiego i przez jej teren wiedzie ważny szlak komunikacyjny dla ruchu tranzytowego, m.in. w kierunku Gdańska.

Mieszkańcy gminy Dzierzgoń są coraz bardziej sfrustrowani istniejącą sytuacją, związaną z brakiem wyraźnych sygnałów o rychłej poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się drogą wojewódzką nr 515. Na podstawie nieoficjalnych informacji, jakie docierają do przedstawicieli lokalnego samorządu, ewentualny brak konkretnych działań w przedmiotowej sprawie stwarza realne zagrożenie, że niezadowolenie społeczne może przerodzić się w zorganizowane akcje protestacyjne, łącznie z blokadą ruchu na drodze nr 515. W związku z powyższym Radni Rady Miejskiej w Dzierzgoniu oraz Burmistrz Dzierzgonia, oczekują szybkich działań samorządu Województwa Pomorskiego, skutecznie rozwiązujących nabrzmiały od kilkunastu lat problem.

 

3
DODAJ KOMENTARZ:

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
rtyśDanyykih Recent comment authors
kih
Gość
kih

zaprosić TVN i po problemie

Danyy
Gość
Danyy

“Wybzykali Elke Bez mydlła”

rtyś
Gość
rtyś

Nie ma decyzji Wojewody o pozwoleniu na budowę i wszystko w temacie, będzie decyzja , to “być może” ruszy przetarg i pójdą prace.
Może pewna Pani od ławek potupie nóżkami i drogę załatwi ?