Co to jest i jak to działa ? Jest to wyodrębniona z budżetu gminy pula środków o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Wyodrębnianie z budżetu gminy środków oraz umożliwienie mieszkańcom współdecydowania o ich przeznaczeniu jest realizacją przez samorząd konstytucyjnej zasady pomocniczości, która mówi, że „decyzje ważne dla obywateli, powinny być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej osób, których dotyczą.”.

Innymi słowy budżety obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują Obywatele, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym oraz wybierania spośród nich podczas głosowania. Mieszkańcy mają prawo do współdecydowania o budżecie gminy ponieważ to oni go tworzą płacąc podatki, a rolą samorządu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców.

W budżecie gminy na 2019 rok, do dyspozycji mieszkańców jest 170.381 zł, z których na inicjatywy mieszkańców z miasta Dzierzgoń radni przeznaczyli130.000 zł, a dla osiedli wiejskich: Jasnej, Jeziorna, Stanowa odpowiednio: 10.916, 15.877, 19.588 zł.

Dlaczego tylko te miejscowości ? Pozostałe np. Żuławka Szt., Prakwice czy Tywęzy i pozostałe sołectwa mają do dyspozycji środki finansowe zabezpieczone w budżecie w ramach Fundusz Sołeckiego.

Harmonogram działań w ramach budżetu obywatelskiego przedstawia się następująco:

od 15 stycznia do 18 lutego- zgłaszanie propozycji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok;

od 19 lutego do 12 marca- weryfikacja zgłoszonych zadań przez zespół do spraw budżetu obywatelskiego;

od 22 marca do 4 kwietnia – głosowanie mieszkańców;

do 11 kwietnia- przekazanie wyników głosowania burmistrzowi Dzierzgonia;

do 30 maja- ujęcie wybranych zadań w budżecie gminy na 2019 rok.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments