Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

EDUKACJA, PARTYCYPACJA, ANIMACJA, AKTYWIZACJA, INNOWACJE w kwocie 54.206.00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, osób fizycznych, osób prawnych z wykluczeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną.

AKTYWNOŚĆ DLA SAMOROZWOJU, DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA GRUPY WYKLUCZONE LUB ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM- MAŁA INFRASTRUKTURA w kwocie 188.512,00 dla jednostek sektora finansów publicznych, osób fizycznych, osób prawnych z wykluczeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 30% wnioskowanej kwoty.

Po dodatkowe informację zapraszamy na stronę internetową www.krainadolnegopowisla.pl

DODAJ KOMENTARZ:

avatar