Dnia 16.01.2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu Sztumskiego oraz Radnych Powiatu Sztumskiego z przedstawicielami „Szpitali Polskich” w związku z koniecznością utworzenia spółki pn. „Karetki Sztumskie”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego.

Upublicznienie ratownictwa medycznego

Utworzenie spółki ma związek ze zmianą przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a konkretnie o zmianach związanych z podmiotami ubiegającymi się o kontrakty na świadczenie usług medycznych. Wg nowych przepisów jednym z działań do realizacji w obecnej kadencji rządu jest upublicznienie ratownictwa medycznego. Na obecnym etapie nie ma bowiem możliwości przeprowadzenia zgodnego z prawem przejęcia przez jakąkolwiek instytucję państwową infrastruktury należącej do prywatnych podmiotów leczniczych.

W nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zawarto rozwiązanie polegające na powierzeniu realizacji umów na świadczenia zdrowotne w ramach ratownictwa medycznego wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkom cywilnym z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Oznacza to, że dysponentem zespołów ratownictwa medycznego będzie wyłącznie podmiot leczniczy o statusie publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub spółki, w której co najmniej 51 proc. własności należy do jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że celem zmian jest realizacja zadania państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Resort zdrowia tłumaczy, że obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W Przypadku powiatu sztumskiego na tę chwilę dysponentem jest spółka Szpitale Polskie, która nie posiada kapitału Skarbu Państwa. O tym jaki podmiot oficjalnie będzie świadczyć usługi na terenie powiatu, zdecyduje przetarg, do którego wystartuje z pewnością powstająca spółka samorządu powiatu sztumskiego i szpitali polskich „Karetki Sztumskie”.

Do tematu utworzenia spółki wrócimy wkrótce!

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments