Harmonogram wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń

0
1068

27 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Dzierzgoniu podjęła Uchwałę Nr JV/24/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń.

06 lutego 2019 r. Burmistrz Dzierzgonia określił Zarządzeniem Nr 47/2019 harmonogram Zebrań Wiejskich w Sołectwach i Osiedlach Gminy Dzierzgoń w celu przeprowadzenia wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń.

Przedstawiamy Państwu harmonogram wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń:

DODAJ KOMENTARZ:

avatar