Powiat powołał spółkę „Karetki Sztumskie”

0
847

Zarząd Powiatu Sztumskiego za zgodą Rady Powiatu Sztumskiego, wyrażoną w Uchwale nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Sztumski wspólnie ze „Szpitalami Polskimi” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu 07.02.2019 roku zawiązał spółkę w celu wykonywania zadań z zakresu zespołu ratownictwa medycznego.

Potrzeba podjęcia powyższych kroków wynika ze zmiany wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1115). Znowelizowany przepis art. 32 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy stanowi, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie powyższych zmian powołano spółkę pn. „Karetki Sztumskie” z siedzibą w Sztumie, dzięki czemu będzie ona mogła stanąć do konkursu, który zostanie ogłoszony przez NFZ na tego typu usługi.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar