Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń

0
813

Kolejny tydzień przynosi nam kolejne szkolenia skierowane do kadry Naszego Ośrodka /pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pielęgniarek, opiekunek nad chorym w domu a także pracowników administracyjnych.

W ramach realizowanego przez MOPS w Dzierzgoniu projektu pn. „Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 “Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020.

MOPS Dzierzgoń

DODAJ KOMENTARZ:

avatar