Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu sztumskiego już działa.

0
466

Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem dla mieszkańców powiatu sztumskiego już działa.

Aby uzyskać pomoc należy przyjść do :
1. Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sztumie (ul. Lipowa 3 I piętro, Sztum) w czwartek 9:00-17:00
lub
2. Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Malborku, (ul. Kościuszki 5, Malbork, Galeria Jagiełło, piętro 3) w 
– dni powszednie oprócz wtorku w godzinach 9:00-16:00,
– wtorek w godzinach 12:00-20:00, 
– sobotę w godzinach 09:00-13:00.
Punkt oferuje bezpłatną pomoc prawną i mediacyjną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz materialną. W ramach pomocy materialnej osoby pokrzywdzone przestępstwem m.in. mogą otrzymać:
– bony na zakup środków czystości i higieny oraz na odzież, bieliznę i obuwie, 
– bony na zakup żywności czy lekarstw lub świadczeń zdrowotnych, 
– bony na zakup podstawowego domowego wyposażenia.
Punkt może również sfinansować zakwaterowanie lub opłaty za czynsz czy media.

Z powyższego wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu sztumskiego pokrzywdzeni w wyniku:
– przemocy domowej, 
– kradzieży, 
– pobicia, 
– zgwałcenia, 
– oszustwa, 
– uszkodzenia mienia, 
– wypadku komunikacyjnego, 
– groźby karalnej lub innego przestępstwa oraz osoby, które nie otrzymują należnych alimentów. 

Projekt współfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a Wykonawcą jest Stowarzyszenie Integracja na Plus.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar