7 czerwca 2019 roku nastąpi uroczyste otwarcie XXVIII Ogólnopolskiego i XVI Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej

Ogólnopolski i Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej to ważna impreza kulturalno – oświatowa organizowana przez Służbę Więzienną. Upowszechnianie kultury w różnych jej formach, w zamkniętym środowisku więziennym wśród osób pozbawionych wolności i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest cenne i potrzebne. Resocjalizacja przez sztukę wspomaga proces resocjalizacji.

Taka forma pracy resocjalizacyjnej powoduje przemiany postaw powierzonych nam osób. Sztuka pozwala kreatywnie wykorzystać czas odbywania kary pozbawienia wolności i przyczynia się do zmiany myślenia, postępowania, przygotowując do społecznej readaptacji.

Literatura, malarstwo, grafika, rzeźba i teatr – to główne kategorie prac prezentowanych przez osadzonych z Polski, Litwy, Niemiec i Czech.

Organizowane przez Służbę Więzienną wydarzenie honorowym patronatem objął:
Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
Pan Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pan Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Plan imprezy:
9.00 – uroczyste otwarcie Przeglądu Sztuki – Świetlica Centralna Zakładu Karnego w Sztumie;
9.30 – 11.00 – występy na żywo – Świetlica Centralna Zakładu Karnego w Sztumie;
11.00 – 16.00 – przegląd sztuk teatralnych – Kino-Teatr „Powiśle”, Sztum ul. Reja 13;
17.00 – uroczysty wernisaż wystawy – Kino-Teatr „Powiśle”, Sztum ul. Reja 13;

Prace osadzonych prezentowane będą w Sztumskim Centrum Kultury do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar