Czy burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun otrzyma od radnych wotum zaufania?

2
1176

Na jutro została zaplanowana VIII sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, podczas której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dzierzgoń oraz zostanie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza Dzierzgonia.

Procedura wotum zaufania zakłada debatę nad ,,Raportem o stanie gminy”, w której mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy. Takie głosowanie odbywa się po raz pierwszy, bo udzielanie przez radę wotum zaufania burmistrzom i wójtom to wprowadzona nowelizacją prawa nowość w ustroju polskiej samorządności.

Jak będzie w naszej gminie? Dowiemy się już jutro.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

3.Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.

4.Uwagi radnych do protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r.

5.Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.

6.Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).

7.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń. – ref. Burmistrz Dzierzgonia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia wotum zaufania.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2018 r. i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dzierzgonia.

10.Udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego.

16.Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pod groby, rezerwację tych miejsc i innych opłat na cmentarzu komunalnym w Dzierzgoniu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Nowinach, gmina Dzierzgoń wraz z udziałem w gruncie i udzielenie bonifikaty.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego w Dzierzgoniu wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty.

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei w Dzierzgoniu wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty.

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Poliksy, gmina Dzierzgoń.

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Poliksy, gmina Dzierzgoń.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 11 Listopada w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń.

24.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

25.Wolne wnioski i informacje.

26.Komunikaty Przewodniczącego Rady.

27.Zamknięcie sesji.

2
DODAJ KOMENTARZ:

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Michałobywatel Recent comment authors
obywatel
Gość
obywatel

co do tego glosowania nie mam żadnych wątpliwości należy jej się zaufanie

Michał
Gość
Michał

Jest upał, jednak w Dzierzgoniu podlewa się ogródki, trawniki bez opamiętania czy Dzierzgonia nie obowiązuje dbanie o oszczędzanie wody rozumiem, że trzeba podlewać rośliny, jednak można to robić z głową ( istnieją konewki), a nie podlewanie z węża nie znając umiaru. O wodę należy dbać, gdyż jest to dobro należące do każdego z nas.