Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny

0
357

POSE to Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny – do udziału w obradach, które rozpoczną się w poniedziałek, 26 sierpnia 2019 br. o godzinie 11.00 w gmachu Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 zapraszają Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk oraz Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk.

Zaproszenie jest kierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad rodziców, uczniów, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także przedstawicieli związków zawodowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

Organizacja Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego to jeden z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Będzie on miał formułę poszerzonej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i stanowić będzie kontynuację dotychczasowych rozmów, które odbywały się od kwietnia do czerwca br. w Warszawie.

„Okrągły Stół Edukacyjny” zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu 2019 roku, buduje szeroką formułę do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie w zakresie obszarów tematycznych: uczniowie, nauczyciele, rola rodziców w procesie edukacji oraz jakość edukacji i nowoczesna szkoła.

Obrady w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego prowadzone będą w czterech obszarach tematycznych:

Nauczyciel – rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela.
Budowanie nowoczesnej szkoły o wysokim poziomie jakości.
Rodzic – relacje w szkole.
Uczeń – szkoła startem do dobrej przyszłości.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w ramach okrągłego stołu zapraszamy do rejestracji na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Rejestracja uczestników od godz. 10.30. Przewidywany czas trwania obrad: około 4 godzin.

  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w konferencji w chwili wyczerpania miejsc.
  • * Organizator powiadomi uczestników o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu poprzez podany w formularzu adres email.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar