“Zróbmy to razem!” – nowy projekt dla młodzieży

0
548

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjna S.A. wraz z Partnerami Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiatem Malborskim i Powiatem Sztumskim zapraszają do udziału w projekcie.

Tytuł projektu: Zróbmy to razem!

Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ‐ 2020

Celem projektu jest wzrost do 30.09.2020 r. liczby młodych osób w wieku 15-29 (49K i 51M) z powiatu malborskiego i sztumskiego, które zdobyły bądź udoskonaliły kompetencje społeczne służące w odnalezieniu się na rynku pracy, poprzez szkolenia mające charakter dydaktyczno-praktyczny, działania międzykulturowe i warsztaty z psychologiem, który zapozna uczestników projektu z kompetencjami społecznymi.

Działania skierowane są do osób dotąd nieaktywnych, nieuczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, głównie do młodych z ostatnich dwóch lat na danym etapie edukacji. Będą miały one formę uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności w charakterze wolontariusza.

REKRUTACJA:
Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub poprzez pocztę tradycjną do Biura Projektu (ul. Wojska Poslkiego 3, 82-440 Dzierzgoń – siedziba RTI S.A.) bądź do biur Partnerów.

(dokumenty rekrutacyjne)

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments