Strażacy napisali list do premiera i prezydenta! Chodzi o traktowanie OSP. [PEŁNA TREŚĆ]

1
2714

24 prezesów jednostek OSP z powiatu kwidzyńskiego podpisało listy, skierowane do najważniejszych osób w państwie – prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieskiego. – Ofiarność strażaków OSP, ich gotowość do poświęceń, empatia, dyspozycyjność każdego dnia i nocy, zaangażowanie w działalność społeczną oraz oddanie na rzecz realizacji szkoleń, ćwiczeń i badań lekarskich – zazwyczaj kosztem realizacji swoich planów, kosztem pracy zawodowej lub rezygnując z czasu rodzinnego, zasługuje na docenienie przez polskie społeczeństwo i rząd – czytamy w piśmie.  
    
– Od wielu lat obserwujemy w naszych jednostkach ogromny problem kadrowy. Trudności z zebraniem składu do wyjazdu do działań ratowniczych w określonych godzinach, problem z frekwencją podczas naszych aktywności społecznych, braki młodzieży – godnych naszych następców i pomocników, jest nas coraz mniej – mówi Krzysztof Skoczek, prezez zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kwidzynie. Sprzętu w naszych remizach czasem za kilka milionów, jednak jeśli nic się nie zmieni remizy te zaczną wymierać. Strażacy OSP z powiatu kwidzyńskiego postanowili podjąć działania zmierzające do naprawy tego stanu. W pismach chcemy zwrócić uwagę na naszą sytuację i prosimy o podjęcie działań. Do napisania tego pisma zbieraliśmy się od dawna, czas przedwyborczy nie ma tu znaczenia – dodaje strażak.       
 
Druhowie z Pomorza apelują do strażaków z innych jednostek!   
 
– W jedności siła zatem liczymy, że i Wy przyłączycie się do nas. To samo pismo lub zmodyfikowane podpisujcie i wysyłajcie na wskazane adresy. Przekażcie informację dalej – piszą.


PEŁNA TREŚĆ LISTU
(listy z tą samą treści zostały zaadresowane rówbolegle do Prezydenta RP i Premiera RP)

Szanowny Panie Prezydencie / Szanowny Panie Premierze, zwracamy się do Pana z prośbą o zauważenie trudnej sytuacji ochotniczych straży pożarnych i podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostek OSP, a tym samym poprawy bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.   

W Polsce funkcjonuje ponad 16 400 jednostek OSP, w tym blisko 4 500 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicze straże pożarne skupiają niespełna 700 000 druhen i druhów, zrzeszają w młodzieżowych drużynach pożarniczych, młodych adeptów pożarnictwa, przekazując im wiedzę i umiejętności oraz postawy patriotyczne. Postawy te od zawsze dla druhen i druhów OSP są naczelną wartości. Dlatego ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę odegrali właśnie strażacy ochotnicy, zakonspirowani pod szyldem straży ogniowych, krzewiący wychowanie patriotyczne i proobronne.        

Na szczególną uwagę zasługuje działalność społeczna, kulturalna, sportowa i edukacyjna, która została zdefiniowana w nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 2019 roku, a realizowana na co dzień z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przez druhny i druhów OSP. Poprzez tą aktywność strażacy kultywują zwyczaje i tradycje, dbają o budowanie tożsamości wśród społeczeństwa, propagują zdrowy styl życia, zachęcają do społecznej działalności, realizują projekty, prowadzą wymiany międzynarodowe, promują swoje miejscowości, gminy, powiaty, województwa i Polskę, przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.  

Działalność OSP to przede wszystkim udział w działaniach ratowniczych – usuwanie skutków pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych. Działania te strażacy OSP realizują ramię w ramie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, a także wielokrotnie samodzielnie. Lokalizacja remiz OSP sprawia, że ochotnicy często są pierwszymi na miejscu zdarzenia, co wpływa na skrócenie czasu dotarcia służb ratowniczych do osób poszkodowanych i poprawia ich rokowania lub zwiększa ich szanse na przeżycie. Ostatnie lata to także izolowane zdarzenia medyczne, czyli udział strażaków w akcjach z zakresu jedynie ratownictwa medycznego. Tam gdzie dojazd zespołu ratownictwa medycznego jest wydłużony, niemożliwy lub jego siły są niewystarczające, konieczne jest lądowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, tam dysponowani są właśnie strażacy. Na terenie większości powiatów w Polsce działania ratownicze bez udziału jednostek OSP są niejednokrotnie niemożliwe. Ograniczona obsada Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych determinuje ścisłą współpracę funkcjonariuszy PSP z druhami OSP. Wspólne niesienie pomocy, jednolite procedury postępowania, podobne wyposażenie i profesjonalizm ochotników sprawiają, że społeczeństwo często nie rozróżnia i zarówno funkcjonariuszy jak i ochotników nazywa po prostu strażakami. Zarówno jednostki włączone w struktury KSRG jak i jednostki spoza systemu każdego dnia ratują zdrowie, życie, mienie i środowisko, a także prowadzą działalność prewencyjną. Słowem jednostki OSP są filarem bezpieczeństwa naszego kraju.   

Rozwój cywilizacyjny, działalność sił natury, zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa powodują, że strażacy ochotnicy nieustannie muszą podnosić swoje kwalifikacje, brać udział w ćwiczeniach i szkoleniach, recertyfikować swoje uprawnienia, dbać o swoją kondycję oraz przechodzić regularnie badania okresowe. Aby móc stawić czoła wyzwaniom podczas działań ratowniczych jednostki OSP nieustannie prowadzą kampanie promujące ochotnicze pożarnictwo oraz sukcesywnie uzupełniają i modernizują swoje wyposażenie. Dzięki dofinansowaniom Rządu, samorządów oraz środków pozyskanych przez strażaków ochotników, wyposażenie jednostek OSP z każdym rokiem ulega poprawie. Jednak doposażanie remiz, podobnie jak bezpieczeństwo jest procesem nieustannym i wymagającym ciągłej inwestycji. Toteż w większości przypadków strażacy zrzekają się ekwiwalentu, należnego im za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, na rzecz doposażenie swoich remiz i działalności statutowej jednostek.   

Ofiarność strażaków OSP, ich gotowość do poświęceń, empatia, dyspozycyjność każdego dnia i nocy, zaangażowanie w działalność społeczną oraz oddanie na rzecz realizacji szkoleń, ćwiczeń i badań lekarskich – zazwyczaj kosztem realizacji swoich planów, kosztem pracy zawodowej lub rezygnując z czasu rodzinnego, zasługuje na docenienie przez polskie społeczeństwo i Rząd.   

Grono strażaków ochotników zazwyczaj nie „wypina piersi do odznaczeń” i nie oczekuje szczególnych nagród, pochwał czy wynagrodzeń. Wdzięczność osób, którym pomagamy jest dla nas największą wartością. Jednak dziś pragniemy prosić Pan Premiera o pomoc. Od kilku lat zauważamy problem kadrowy w naszych jednostkach. Problem, który działania systemowe mogą rozwiązać. 

Zródło OSP.Pl

1
DODAJ KOMENTARZ:

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Bodzia Recent comment authors
Bodzia
Gość
Bodzia

Niech chociaż kilku strażaków będzie jako zawodowi bo to jest nie do pomyślenia żeby to były ochotnicze.