Gmina Dzierzgoń. Jednostki OSP z nowym sprzętem!

0
487

W ramach dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych zrealizowały następujące zadania :

OSP Dzierzgoń w ramach dofinansowania zrealizowała zadanie pn. “Zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych nadciśnieniowych” Koszt kwalifikowany zadania to 11 000,00 złotych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 5000,00 złotych, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Dzierzgoń.

OSP Żuławka Sztumska w ramach dofinansowania zrealizowała zadanie pn. “Zakup wentylatora oddymiającego”. Koszt kwalifikowany zadania to 3500,00 złotych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 1600,00 złotych, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Dzierzgoń.

OSP Jasna w ramach dofinansowania zrealizowała zadanie pn. “Zakup sprzętu do oświetlenia terenu akcji ratowniczej”. Koszt kwalifikowany zadania to 2000,00 złotych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 850,00 złotych, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Dzierzgoń.

OSP Bągart w ramach dofinansowania zrealizowała zadanie pn. “Zakup prądownicy wodnej”. Koszt kwalifikowany zadania 1000,00 złotych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 500,00 złotych, pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Dzierzgoń.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar