Widzisz bezpańskie psy? Poinformuj o tym urz urzędników!

0
398

Drodzy Państwo!

Dla Waszej wygody chcielibyśmy przybliżyć formy zgłaszania bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń zgodne z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalonym w dniu 14 lutego 2019 przez Radę Miejską (Uchwała nr V/42/2019)

W dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tego typu zgłoszenia przyjmują telefonicznie 55-276-25-01 lub osobiście pracownicy stanowiska ds. wsi i rolnictwa (Grażyna Grzybowska / Agata Miszczuk ) oraz samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (Wojciech Budziński).

W dni wolne i świąteczne lub po godzinach pracy Urzędu Miejskiego prosimy o zgłaszanie tego typu interwencji do Straży Miejskiej (Dariusz Gutej, Piotr Kędzierski) pod numerem tel. 606 887 856 lub na Posterunek Policji w Dzierzgoniu – nr tel. 55 276 25 07. Pracownicy tych jednostek posiadają niezbędną wiedzę na temat procedur postępowania w tego typu przypadkach na terenie naszej Gminy.

UWAGA : W przypadku zwierząt dziko żyjących pojawiających się na terenie osadniczym wsi lub miasta Dzierzgoń prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym terenowo kołem łowieckim.
Prosimy pamiętać, że zgłoszenie zwierzęcia tylko w ten sposób pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich i bezpośrednich działań zapewniających mu pomoc oraz schronienie!

Dla Waszej wygody chcielibyśmy przybliżyć formy zgłaszania bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń zgodne z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalonym w dniu 14 lutego 2019 przez Radę Miejską (Uchwała nr V/42/2019)

W dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tego typu zgłoszenia przyjmują telefonicznie 55-276-25-01 lub osobiście pracownicy stanowiska ds. wsi i rolnictwa (Grażyna Grzybowska / Agata Miszczuk ) oraz samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej (Wojciech Budziński).

W dni wolne i świąteczne lub po godzinach pracy Urzędu Miejskiego prosimy o zgłaszanie tego typu interwencji do Straży Miejskiej (Dariusz Gutej, Piotr Kędzierski) pod numerem tel. 606 887 856 lub na Posterunek Policji w Dzierzgoniu – nr tel. 55 276 25 07. Pracownicy tych jednostek posiadają niezbędną wiedzę na temat procedur postępowania w tego typu przypadkach na terenie naszej Gminy.

UWAGA : W przypadku zwierząt dziko żyjących pojawiających się na terenie osadniczym wsi lub miasta Dzierzgoń prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym terenowo kołem łowieckim.
Prosimy pamiętać, że zgłoszenie zwierzęcia tylko w ten sposób pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich i bezpośrednich działań zapewniających mu pomoc oraz schronienie!

DODAJ KOMENTARZ:

avatar