Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Dzierzgonia

0
415

Jolanta Szewczun burmistrz Dzierzgonia otrzymała od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. W uroczystości przekazania odbyła się w sali narad dzierzgońskiego urzędu.

Hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest “Światło, które daje moc”, które nawiązuje do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979 r.

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali światło z rąk skautów słowackich na Krzeptówkach w Zakopanem w niedzielę rano. Stamtąd rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju. Harcerze rozwiozą je po raz 29.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zorganizowano w 1986 r. w Austrii. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Co roku chłopiec lub dziewczynka odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Później trafia ono do Wiednia, skąd uroczyście jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku przypadła kolej na Polaków. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar