Komunikat burmistrz Dzierzgonia Z dnia 9 stycznia 2020 roku.

1
2152

Komunikat burmistrz Dzierzgonia

Z dnia 9 stycznia 2020 roku

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że zmianie ulegają terminy w ogłoszeniu o rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 70/1 o pow. 5,5770 ha, położona w obrębie Poliksy gmina Dzierzgoń dla której Sąd Rejonowy w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr KW GD2I/00015532/8 , będącej własnością gminy Dzierzgoń:

Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń: pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż działki 70/1” ; Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności `1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9, w terminie do 10.02.2020 r. godzina 14:00.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności `1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8, 14.02.2020 r., godzina 12:00.

Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:

Zaliczkę w wysokości 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100 uczestnicy wnoszą w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 10.02. 2020 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “ROKOWANIA –DZIAŁKA POLIKSY 70/1; Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Jolanta Szewczun

Burmistrz Dzierzgonia

1
DODAJ KOMENTARZ:

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
użytkownik jednego z garaży Recent comment authors
użytkownik jednego z garaży
Gość
użytkownik jednego z garaży

czy ktoś może się zainteresować sprawą wjazdu do garaży przy kwiaciarni k/straży pożarnej ? są straszne dziury.