Harmonogram wydawania żywności przez MOPS.

0
842

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu informuje, że od 3 lutego 2020 r dystrybuowana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 .

✔️ Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

✔️ Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz.1508 ze zm. ) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1358) tj.
👉kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
👉 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

✔️ Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu lub pod numerem telefonu: 55 276 23 86.

✔️ Wydawanie żywności odbywać się będzie według kolejności alfabetycznej Nazwisk w magazynie przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar