Ruch wahadłowy na drodze do Malborka. Zakończenie prac 30 czerwca 2020 r.

0
1271

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, iż na przedmiotowym odcinku drogi należy liczyć się z następującymi utrudnieniami w ruchu:
Droga wojewódzka nr 515 na odcinku Malbork – Grzymała została zamknięta dla ruchu publicznego.

Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą. Na rozbudowywanym odcinku drogi wykonawca prowadzi roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517. Trasa objazdu przedstawiona na załączniku graficznym prowadzi przez Malbork – Sztum – Stary Targ – Tropy Sztumskie Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 30.06.2020 r.

Dodatkowo z uwagi na konieczność wykonania robót wymagających całkowitego zamknięcia drogi na odcinku od km 4+580 do km 4+860, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy po objeździe tymczasowym z płyt drogowych, zlokalizowanym równolegle do drogi wojewódzkiej nr 515- planowany termin obowiązywania ograniczeń w ruchu to styczeń-maj 2020 roku.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar