Pogotowie rodzinne pilnie poszukiwane.

0
974

Pilnie poszukiwane są do współpracy osoby o dobrych sercach, które gotowe    będą     tymczasowo     podjąć     się     opieki     nad     osamotnionymi i osieroconymi dziećmi (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego). W takiej rodzinie może przebywać dziecko do czasu unormowania się jego sytuacji życiowej,  nie  dłużej  jednak  niż  4  miesiące (w szczególnych przypadkach pobyt może się przedłużyć do 8 miesięcy).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zapewnia pomoc psychologiczną, prawną, szkolenia, wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomoc finansową:
•    1052 zł – świadczenie na pokrycie kosztów utrzyma dziecka,
•    500 zł – dodatek wychowawczy,
•    miesięczne wynagrodzenie od 2600,00 zł (umowa zlecenie).
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które spełniają warunki określone w art. 42-44 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań sztumski PCPR zaprasza do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Sztumie
Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum
tel. 55 267 74 79, fax 55 267 74 76
e-mail: [email protected]
www: www.pcpr.powiatsztumski.pl.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar