Po 25 latach służby ppłk Kazimierz Rymer zakończył pracę w Służbie Więziennej w Sztumie.

0
864

5 lutego 2020 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie uroczyście pożegnali odchodzącego ze służby ppłk. Kazimierza Rymer.

Po 25 latach służby ppłk Kazimierz Rymer zakończył pracę w Służbie Więziennej. W tym czasie był strażnikiem działu ochrony, wychowawcą działu penitencjarnego i terapeutycznego, zastępcą kierownika działu penitencjarnego, a od 2012 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora jednostki. Wszystkie lata służby spędził w Zakładzie Karnym w Sztumie. Zdobyte w tym czasie doświadczenie i kompetencje wykorzystywał w codziennej pracy dbając o resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

W uroczystej pożegnalnej odprawie udział wzięli przedstawicieli lokalnych służb mundurowych, samorządu, instytucji współpracujących z zakładem a przede wszystkim funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie.

Podczas uroczystości płk Jan Morozowski, dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie złożył odchodzącemu w stan spoczynku ppłk. Kazimierzowi Rymer życzenia i gratulacje oraz podziękował za wzorową i długoletnią służbę.

Ppłk. Kazimierz Rymer podziękował współpracownikom za wspólny czas oraz uroczyście pożegnał się ze sztandarem jednostki.

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

DODAJ KOMENTARZ:

avatar