Powstał Partnerski Zespół Kooperacji…

0
521

W dniu wczorajszym w Dzierzgoniu zawiązany został Partnerski Zespół Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk- m.in. edukacji, sądownictwa, kultury, ochrony zdrowia.

Zespół będzie testował stworzony już w ramach projektu pn. „Kooperacja Efektywna i Skuteczna” Model Kooperacji, by ostatecznie wypracować propozycje zmian w prawie, które uczynią bardziej efektywną i skuteczną pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej/finansowej/społecznej/zawodowej.

W spotkaniu poprowadzonym przez Burmistrz Dzierzgonia Jolantę Szewczun wzięli udział przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmioty innych polityk sektorowych z terenu gminy i powiatu sztumskiego. Samorząd Województwa Pomorskiego był reprezentowany przez Agnieszkę Kapałę-Sokalską Członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego, a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP przez Katarzynę Weremko – Dyrektora ROPS, Kingę Myrcik – Kierownika referatu ds. koordynacji polityki społecznej, Martę Zatorską – Koordynatora Zespołu, Natalię Glaner i Agnieszkę Stryjecką – regionalnych animatorów współpracy.

ℹ️Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków #EFS.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar