Spotkanie służb mundurowych i inspekcji sanitarnych.

0
399

Na terenie starostwa Powiatowego zorganizowane zostało jeszcze w lutym spotkanie przedstawicieli służb mundurowych, inspekcji powiatowych i przedstawicieli administracji publicznej. Celem zebrania było ustalenie wstępnych zasad współpracy oraz powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Sztumskiego (PZZK) wraz z regulaminem pracy PZZK.

➡️ Uczestnikom spotkania przekazano informację dotyczącą zakresu ustawowych uprawnień jak i obowiązków starosty sztumskiego oraz stanowiska ds. zarządzania Kryzysowego.

➡️ Przedstawiono pełną informację dotyczącą kierunków działania wynikających z konieczności realizacji zapisów ustawowych i współpracy wszystkich powiatowych straży, służb, inspekcji. Omówiono bieżący stan, problemy, szanse, zagrożenia w poszczególnych jednostkach oraz organizacjach prywatnych.

➡️ Wskazano na konieczność podjęcia skoordynowanych, planowych rozłożonych czasowo działań zmierzających do poszerzenia poziomu świadomości zarówno wewnątrz poszczególnych instytucji i organizacji ale również wśród lokalnej społeczności.

➡️ Podczas spotkania omówiono projekt zarządzenia starosty sztumskiego o powołaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz z regulaminem. Na razie zaproponowano miesięczny harmonogram spotkań roboczych.

DODAJ KOMENTARZ:

avatar