Spotkanie policjanta z osobami niepełnosprawnymi w Dzierzgoniu.

0
378

We wtorek policjant profilaktyki społecznej spotkał się z osobami niepełnosprawnym w Dzierzgoniu. Spotkanie dotyczyło przemocy w rodzinie. Funkcjonariusz przypominał, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Podczas spotkania z wychowankami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu policjant profilaktyki społecznej Komendy Powiatowej Policji w Sztumie przypominał, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusz przypominał, że przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne.

Ponadto omawiane były konsekwencje prawne przekraczania granic w kontaktach z drugim człowiekiem. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia druku niebieskiej karty oraz mogli zadawać pytania funkcjonariuszowi, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.

Pod koniec spotkania policjant przypominał, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich oraz dodał, że jeżeli ktoś jest ofiarą albo świadkiem przemocy ze strony osoby najbliższej, żeby nie wstydził się prosić o pomoc.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments