Chcemy być krajowym liderem w produkcji zielonej energii. Radni przyjęli Strategię 2030

0
193

Radni województwa pomorskiego podczas sesji sejmiku, która odbyła się 12 kwietnia 2021 r., jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą Strategii 2030. To najważniejszy dokument, który określa kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższej dekadzie.

Wcześniej projekt Strategii 2030 otrzymał pozytywną opinię ministra funduszy i polityki regionalnej.

Najważniejsze cele

Strategiczne wyzwanie rozwojowe stanowi przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Nasze województwo, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, burze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do tzw. neutralności klimatycznej. Chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii ekoefektywnych.

Wśród pozostałych celów strategicznych wymienić należy m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawę jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

Wszyscy radni „za”

Podczas sesji sejmiku marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że część wspomnianych celów możemy uwzględniać w Strategii jedynie jako postulaty do władz centralnych i zarządzanych przez nie funduszy.

Na ostatnim etapie prac, projekt Strategii został uzupełniony o oczekiwania naszego samorządu wobec władz centralnych. Jest ich w dokumencie łącznie 40. Nie daje to niestety dobrego obrazu procesu decentralizacji kraju. Dotyczy to zarówno struktury finansów publicznych, jak i utrzymującego się niewystarczającego poziomu decyzyjności samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach. Jeśli dodać do tego topniejące środki UE dla regionów, jak również brak dalszej decentralizacji także w tym zakresie, to kontekst realizacyjny naszej Strategii uznać należy za kolejne kluczowe wyzwanie – powiedział marszałek Struk.

Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli projekt Strategii 2030. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu do realizacji.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (plik PDF, rozmiar: 1,84 MB)

Co dalej?

Przygotowywanie Strategii było najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030.

– Chociaż ten etap dobiegł końca, to musimy bezwzględnie utrzymać wysoki poziom naszej aktywności. Trwają bowiem intensywne prace nad regionalnymi programami strategicznymi w obszarach: środowiska i energetyki, zdrowia i spraw społecznych, edukacji i kultury, transportu i cyfryzacji oraz gospodarki i turystyki – zaznacza marszałek Struk.

Trwają również prace nad stworzeniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027, dzięki któremu nasz region otrzyma kolejną pulę środków unijnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w trzecim kwartale bieżącego roku powinien być gotowy wstępny projekt tego dokumentu.

Podsumowanie prac

Prace nad Strategią rozpoczęły się w styczniu 2019 r. Następnie 12 kwietnia 2019 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej zorganizowana została konferencja, która zainaugurowała regionalną debatę nad jej zapisami. Zaproszeni na to spotkanie eksperci podkreślali znaczenie wyzwań globalnych i regionalnych, w tym zmian klimatycznych, rozwoju nowych technologii, starzenia się społeczeństwa czy roli imigrantów w życiu społecznym. Wpływ na dalsze prace nad Strategią miała trudna sytuacja spowodowana pandemią. Zwrócono wówczas uwagę na kolejne kluczowe wyzwanie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym i umiejętnością elastycznego reagowania na kryzysy zewnętrzne.

Od samego początku w procesie przygotowania Strategii zaangażowane były zróżnicowane środowiska, m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji gospodarczych i społecznych, a także liczne grono ekspertów akademickich.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments