Nowy sprzęt dla strażaków z Dzierzgonia i Bągartu.

0
491

Nowe aparaty ochrony dróg oddechowych pozyskały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzgoniu i Bągarcie. Nowy sprzęt pozwoli na znacznie bezpieczniejsze prowadzenie akcji ratowniczych.

Wielokrotnie podczas akcji gaśniczych strażacy zakładają aparaty indywidualnej ochrony dróg oddechowych, które umożliwiają działania w warunkach silnego zadymienia, kiedy w powietrzu unoszą się toksyczne produkty spalania rozmaitych materiałów. Bez takich aparatów skuteczne prowadzenie akcji nie byłoby możliwe.

Jak informują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu, do tej jednostki oraz do OSP Bągart dotarły nowe aparaty ochrony dróg oddechowych wartości ponad 45 tysięcy złotych. Urządzenia te zakupiono z budżetu miasta i gminy Dzierzgoń oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jak piszą druhowie – Dziękujemy serdecznie władzom Dzierzgonia, że dostrzegacie nasze działania dla dobra nas wszystkich. Pozyskany sprzęt, pozwoli na sprawniejsze i co najważniejsze bezpieczne prowadzenie działań gaśniczych.

Od kilku lat druhowie z Dzierzgonia, mogą cieszyć się nową remizą oraz nowymi pojazdami. Teraz przyszedł czas na pozyskiwanie nowego sprzętu i wymianę starego na nowy. Strażacy z Dzierzgonia są jedną z najczęściej interweniujących jednostek w powiecie sztumskim. Rocznie dysponowani są do ponad 100 zdarzeń i są mocnym wsparciem dla kolegów z Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Dzierzgoński samorząd inwestuje w bezpieczeństwo…

W ostatnim czasie dzięki staraniom dzierzgońskiego samorządu do jednostki trafił nowy fabrycznie pojazd, który z pewnością ułatwi druhom bezpieczniejszy i szybszy dojazd do miejsca zdarzenia. Teraz dzięki zakupowi aparatów, strażacy będą mogli sprawniej i bezpieczniej pracować w miejscu pożaru czy innego miejscowego zagrożenia gdzie występuje konieczność użycia tego rodzaju sprzętu. Ponadto gmina Dzierzgoń zakupiła również kamerę termowizyjną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments