SKO unieważniło decyzję Starosty Sylwii Celmer w sprawie zgody na przetwarzanie odpadów na działce w Nowej Wsi.

1
1124

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, unieważniło decyzję o wydaniu pozwolenia na składowanie i przetwarzanie odpadów jednej z firm działających na terenie Nowej Wsi w gminie Sztum. Przypomnijmy, że urzędująca wówczas Starosta Sylwia Celmer, wydała pozytywną decyzję dla firmy z Nowej Wsi, na składowanie i przetwarzanie odpadów dnia 28 maja, czyli na chwilę przed odwołaniem jej ze stanowiska.

Wniosek o unieważnienie tej decyzji złożył Leszek Sarnowski, Starosta Powiatu Sztumskiego. Ponadto warto dodać, że ten sam starosta zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez swoją poprzedniczkę i przekroczenia uprawnień. Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie.

Zezwolenie wydane na chwilę przed odwołaniem?

Co ważne, zezwolenie miało by obowiązywać do maja 2031 roku. W uzasadnieniu wydanej zgody Starosta Sztumski Sylwia Celmer wskazała, że obecnie na terenie działki należącej do firmy z Nowej Wsi, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jest to użytek rolny oraz las, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i wyjaśnienia wnioskodawcy, Starostwo uznało, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

Po rozpatrzeniu wydanej decyzji, SKO jednoznacznie stwierdziło, że w wydanej decyzji doszło do rażącego naruszenia prawa. Od czasu wszczęcia postępowania, kolegium sprawdziło dokumentację przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Sztumie i wstrzymało pozwolenie wydane przez starościnę.

Jak czytamy w postanowieniu, SKO z urzędu postanowiła wstrzymać decyzję Starosty Sztumskiego Sylwii Celmer. Po analizie przedstawionych dokumentów w postępowaniu administracyjnym SKO stwierdziło, że mogło dojść do rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu zgody na przetwarzanie i składowanie odpadów w Nowej Wsi.

Jednym z elementów na które kolegium zwróciło uwagę, było brak decyzji o warunkach zabudowy. Firma z Nowej Wsi w odwołaniu uzasadniła z kolei, że takowa nie jest wymagana. Ze względu na fakt „że przetwarzanie odpadów odbywać się będzie w urządzeniu mobilnym”.

26 czerwca Burmistrz Sztumu Leszek Tabor, poinformował z kolei Kolegium, że nie wydał decyzji o warunkach zabudowy dla działki na której miało by się odbywać przetwarzanie i składowanie odpadów. Decyzja Kolegium z pewnością ucieszy mieszkańców Nowej Wsi, którzy wielokrotnie kierowali swoje uwagi do władz Miasta i Gminy Sztum, jak również do radnych powiatowych, że obawiają się o to co zostanie przywiezione na składowisko odpadów.

Poniżej Postanowienie SKO ⬇⬇⬇

guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Tedy
Tedy
9 dni temu

Ciekawe co na to sztumski PiS? No i pytanie ile tych decyzji tak wlasnie zostało wydanych?