American Heart of Poland (część Gruppo San Donato) przejmuje kontrolę nad Grupą Scanmed – transakcja wymaga zgody UOKiK.

American Heart of Poland (część Gruppo San Donato) przejmuje kontrolę nad Grupą Scanmed – transakcja wymaga zgody UOKiK.

Grupa American Heart of Poland (Spółka wspierana przez Gruppo San Donato Italy i GKSD Srl) rozszerza swoją działalność, przejmując od Abris Capital Partners kontrolę nad Grupą Scanmed w Polsce, w skład której wchodzi ponad 30 placówek medycznych, w tym szpitale wielospecjalistyczne, oddziały kardiologiczne oraz sieć poradni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

American Heart of Poland przejmuje Grupę Scanmed – AHP (część Gruppo San Donato Italy „GSD” i GKSD Srl), specjalizującą się w skoordynowanej diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych, podwoi tym samym wielkość swojej działalności w sektorze publicznej opieki zdrowotnej. Znacząco zwiększy także swój zasięg terytorialny, oferując po połączeniu opiekę medyczną 500 000 pacjentom rocznie. To kolejna transakcja związana z rozwojem American Heart of Poland w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wspieranej przez wiodącą europejską grupę medyczną – Gruppo San Donato.

Po połączeniu obie grupy będą świadczyły usługi dla pacjentów w 7 szpitalach wielospecjalistycznych, 35 oddziałach szpitalnych, 5 ośrodkach rehabilitacyjnych (dysponując łącznie ponad 3 tysiącami łóżek szpitalnych), oraz w 42 poradniach ambulatoryjnych, dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz prowadziły szpital weterynaryjny AMVET w Krakowie.

Zbliżając się do 25-lecia swojej działalności American Heart of Poland sukcesywnie zwiększa liczbę placówek – od 2022 roku zarządza szpitalem w Drawsku Pomorskim, od ubiegłego roku zaczęła także zarządzać szpitalem wieloprofilowym w Sztumie. Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważny etap realizacji strategii rozwoju American Heart of Poland, a GSD, która specjalizuje się we wszystkich aspektach zaawansowanej opieki medycznej, wypracowuje sobie tym samym wiodące zaplecze badawcze i edukacyjne na kontynencie.

Grupa Scanmed, której dotychczasowym właścicielem jest zarządzający funduszami private equity Abris Capital Partners, jest wiodącym operatorem medycznym pod względem zakresu świadczonych usług. Scanmed oferuje opiekę medyczną w blisko 40 lokalizacjach w Polsce. Działalność Scanmed obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz leczenie szpitalne. Scanmed to m.in. sieć ośrodków kardiologicznych, zlokalizowanych na terenie 8 województw, zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie szpitalne chorób układu krążenia w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii. Scanmed prowadzi także trzy szpitale wielospecjalistyczne – Szpital św. Rafała w Krakowie, Szpital Rudolfa Weigla w Blachowni i Ars Medical w Pile. Scanmed to także specjalistyczne szpitale jednoprofilowe: gastroenterologii, okulistyki i ortopedii. Uzupełnieniem działalności szpitalnej Grupy Scanmed są centra medyczne oferujące pacjentom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, nowoczesnej diagnostyki i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

American Heart of Poland w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom w ponad 20 ośrodkach medycznych kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, łączącą edukację zdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. AHP zapewnia pacjentom dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmioty należące do AHP realizują rocznie 73 000 hospitalizacji, związanych w szczególności z zabiegami wieńcowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz niewydolnością serca.

Gruppo San Donato to największa włoska prywatna grupa z branży opieki zdrowotnej i wiodąca europejska grupa z branży opieki zdrowotnej, specjalizująca się w opiece doraźnej, edukacji medycznej i badaniach. Prowadzi 136 placówek medycznych, wiodące na świecie szpitale z działalnością dydaktyczną i badawczą, Uniwersytet Vita Salute San Raffaele w Mediolanie z 22 programami magisterskimi i kształceniem na poziomie doktoranckim, a także badania medyczne plasujące się w pierwszej dziesiątce na świecie (według cytowań badań medycznych), Gruppo San Donato jest także pionierem terapii genowej i komórkowej na całym świecie. GSD leczy ponad 5,8 miliona pacjentów rocznie i zatrudnia ponad 28 000 pracowników.

GKSD zarządza zróżnicowanym portfelem spółek działających we Włoszech, które generują wartość dodaną dla swoich interesariuszy, wykorzystując swoje unikalne know-how. GKSD koncentruje się na wielu sektorach, w tym na rynku nieruchomości, inżynierii, energetyce, zakupach i doradztwie w zakresie opieki zdrowotnej.

Adam Szlachta, Prezes Zarządu American Heart of Poland i Dyrektor Finansowy, powiedział: „Bardzo dobrej jakości, powszechnie dostępne leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia to przyszłość publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a rozwijająca się American Heart of Poland czuje się odpowiedzialnym partnerem tego systemu”.

Kamel Ghribi, Prezes GKSD Investment Holding, Wiceprezes Gruppo San Donato i Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland komentuje: „Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu Grupy GKSD i GSD w rozwoju infrastruktury medycznej, szkoleniu kadr , promocji badań naukowych wspierających rozwój AHP, Polska stanie się liderem w dziedzinie innowacji medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach naszego programu inwestycyjnego AHP przewiduje nakłady przekraczające 1 miliard złotych, które poprawią jakość i dostępność usług medycznych w publicznym systemie opieki zdrowotnej w Polsce.”

Paolo Rotelli, Prezydent Uniwersytetu Vita-Salute San Raffaele i Wiceprezes Gruppo San Donato, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni dalszym rozszerzaniem naszej działalności w Polsce, a także nie możemy się doczekać postępu w badaniach medycznych i programach edukacyjnych. Polska jest ważną gospodarką i GSD jest zachwycone dalszą ekspansją w kraju w celu poprawy jakości opieki za pośrednictwem American Heart of Poland”.

Masroor Haq, Dyrektor ds. Inwestycji Strategicznych w GKSD – Gruppo San Donato oraz Członek Rady Nadzorczej American Heart of Poland, skomentował: „Polska stanowi ważną część strategicznego planu rozwoju Grupy i jesteśmy bardzo podekscytowani dalszą ekspansją, która będzie przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej obywateli Polski. Polska jest rosnącą gospodarką, która jest nie tylko interesująca z punktu widzenia inwestycji w opiekę zdrowotną, ale także bardzo interesującym rynkiem dla innych sektorów, na których koncentruje się GKSD, w tym technologii środowiskowych i zielonej energii, rozwoju infrastruktury, edukacji i sektora technologii.

Paweł Gieryński, Partner Zarządzający w Abris Capital Partners, dodaje: „W ciągu ostatnich trzech lat wspieraliśmy budowanie wszechstronnego, regionalnego dostawcy wysokiej jakości usług medycznych w Polsce. Połączenie naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie ESG oraz wiedzy o sektorze opieki zdrowotnej pozwoliło nam prowadzić proces zmiany w kierunku najlepszych w swojej klasie usług medycznych i doświadczenia dla pacjentów, a także skupić się na wdrożeniu najwyższych standardów ESG. Współpraca z doświadczonymi menadżerami i najwyższej klasy zespołem medycznym Scanmed była dla nas zaszczytem. Jesteśmy pewni, że będą mieli oni okazję wnieść ogromny wkład w dalszy rozwój American Heart of Poland, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Transakcja przejęcia kontroli nad Scanmed wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *