Czy w Starym Mieście powstanie chodnik? Władze zabezpieczyły środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Czy w Starym Mieście powstanie chodnik? Władze zabezpieczyły środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Mieszkańcy Starego Miasta od lat z utęsknieniem oczekują na poprawę infrastruktury komunikacyjnej w ich regionie. Ostatnie informację z Gminy Stary Dzierzgoń oraz starania wójta gminy, Marka Turleja, dają nadzieję na zrealizowanie długo wyczekiwanej inwestycji – budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 515 w Starym Mieście.

Pod koniec 2023 roku radni Gminy Stary Dzierzgoń podjęli kluczowe kroki, zabezpieczając środki finansowe na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta pełni istotną rolę w opisie przedmiotu zamówienia na prace budowlane, umożliwiając precyzyjne zaplanowanie procesu inwestycyjnego.

Wójt Marek Turlej podkreślił, że działania podejmowane przez samorząd lokalny mają na celu przekonanie Samorządu Województwa Pomorskiego do wsparcia remontu tego odcinka drogi wojewódzkiej. To podejście z powodzeniem zastosowano niedawno przy remoncie drogi wojewódzkiej nr 515, przebiegającej przez Stary Dzierzgoń. Dzięki staraniom lokalnych władz udało się wymienić nawierzchnię oraz wyremontować chodniki w tej miejscowości.

Realizacja tego projektu to znaczący krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Wcześniej na ten cel Gmina Stary Dzierzgoń przeznaczyła 500 tysięcy złotych z własnego budżetu. Pozostałą kwotę pokrył samorząd województwa pomorskiego, będący zarządcą drogi wojewódzkiej.

Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 515 nie tylko poprawi warunki komunikacyjne, ale także wpłynie na atrakcyjność lokalnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów. Bezpieczne i nowoczesne ciągi komunikacyjne stanowią istotny element rozwoju społeczności, a inwestycja ta z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Starego Miasta.

Działania podejmowane przez Gminę Stary Dzierzgoń są dobrym przykładem efektywnej współpracy lokalnych władz w celu poprawy infrastruktury miejsca zamieszkania. Obywatele Starego Miasta z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie prac i z niepokojem śledzą rozwój sytuacji, mając nadzieję, że inwestycja przyniesie długo oczekiwane korzyści.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *