Dodatek węglowy. Jest decyzja posłów. Zobacz kto może ubiegać się o wsparcie.

Dodatek węglowy. Jest decyzja posłów. Zobacz kto może ubiegać się o wsparcie.

W piątek posłowie przegłosowali projekt ustawy, który wprowadza dodatek węglowy. Zakłada wypłatę 3 tysiące złotych dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji, zakładające m.in. rozszerzenie prawa do dodatku o gospodarstwa używające do ogrzewania pelletu, oleju opałowego, gazu, LPG i energię elektryczną, podwyższenie jego wysokości z 3 do 6 tys. zł, czy też ograniczenie prawa do dodatku do tych gospodarstw domowych, gdzie dochód na osobę jest nie większy niż przeciętne wynagrodzenie w 2021 r.

Dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek ma być wypłacany jednorazowo. Dostaną go gospodarstwa domowe, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie upływał 30 listopada br.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *