Dziś I Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

Dziś I Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

W dniu dzisiejszym odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Radni odbiorą akty o wyborze na radnego oraz złożą ślubowanie. Podobnie tez będzie z burmistrzem. Dziś również dowiemy się który z radnych zostanie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

2.a Wręczenie radnym, przez Joannę Wójtowicz przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, zaświadczeń o wyborze na radnego.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej;

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej;

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

c) przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej;

d) przeprowadzenie głosowania;

e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

c) przyjęcie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;

d) przeprowadzenie głosowania;

e) ogłoszenie wyników wyboru (przedstawienie protokołu przez Komisję Skrutacyjną);

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Wręczenie aktu wyboru na burmistrza p. Jolancie Szewczun, przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.

7. Ślubowanie Burmistrza Dzierzgonia – Jolanty Szewczun.

8. Zamknięcie sesji.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *