Krwotok i liczne obrażenia ciała przyczyną śmierci noworodka w Stanowie

Krwotok i liczne obrażenia ciała przyczyną śmierci noworodka w Stanowie

Prokurator Okręgowy w Gdańsku podjął decyzję o przejęciu do dalszego prowadzenia śledztwa Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie w sprawie zabójstwa noworodka. Ukryte w zamrażarce zwłoki zostały odnalezione w dniu 6 listopada 2022 roku w mieszkaniu w miejscowości Stanowo koło Dzierzgonia. Matka dziecka to 16 letnia dziewczyna. Do porodu doszło około tygodnia przed odnalezieniem zwłok.

Ustalone przyczyny  śmierci noworodka

Z wstępnej opinii sporządzonej  po przeprowadzeniu sekcji zwłok  wynika, że 9 miesięczny noworodek płci męskiej urodził się żywy i zdolny do życia.

Bezpośrednią  przyczyną jego śmierci był wstrząs  krwotoczny  spowodowany licznymi obrażeniami.

Przekazanie materiałów  do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

W związku z dokonanymi  ustaleniami  w dniu 8 listopada 2022 roku,  stosownie  do przepisów ustawy o wspieraniu  i resocjalizacji nieletnich  Prokuratura  Okręgowa w Gdańsku  przekazała  do Sądu  Rodzinnego i Nieletnich w Kwidzynie  materiały  dotyczące  nieletniej. Jednocześnie  prokurator  zgłosił  się  do postępowania jako strona  oraz wniósł  o przesłuchanie nieletniej  jako  sprawcy czynu  z art. 148§ 1 k.k., zastosowania środka  tymczasowego w postaci  umieszczenia w schronisku dla nieletnich oraz dokonanie ustaleń  czy nieletnia nie dopuściła się czynu z art. 149 k.k. Prokurator  wniósł nadto, o to by  w  przypadku stwierdzenia, iż nieletnia dopuściła się czynu z art. 148 §1 k.k.  Sąd dokonał  ustaleń  zgodnie z art. 10 § 2 k.k., czy  może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, a w  przypadku  dokonania  takich ustaleń, przekazanie sprawy Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku do prowadzenia.

W  sprawie  w dalszym ciągu trwają intensywne czynności zmierzające do  zabezpieczenia   dowodów zmierzających do  wyjaśnienia wszelkich  okoliczności zdarzenia, w tym roli  innych osób.

Odpowiedzialność  karna  nieletniego  w świetle  art. 10  § 2 k.k.

Nieletni, który  po ukończeniu 15 lat dopuszcza  się czynu zabronionego określonego w art. 148 § 1, 2 lub 3  kodeksu karnego  może odpowiada  na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności  sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy,  jego właściwości  i warunku osobiste za tym przemawiają, a w szczególności  poprzednio stosowane  środki  wychowawcze lub poprawcze  okazały się  bezskuteczne.

Grażyna  Wawryniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *