Kto zostanie nowym dyrektorem ZS im. C.K Norwida w Dzierzgoniu? Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu.

Kto zostanie nowym dyrektorem ZS im. C.K Norwida w Dzierzgoniu? Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu.

8 kwietnia zostały ogłoszone konkursy na dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych prowadzonych przez powiat sztumski. Zmiany na stanowiskach dyrektorskich, mogą dotyczyć aż pięciu podmiotów tzn. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie, Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

Jak wynika ze specyfikacji konkursowej możliwość aplikacji przez potencjalnych kandydatów na powyższe stanowiska została zakończona dnia 10 maja. Do konkursu mogła przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

O tym kto ostatecznie zostanie wybrany w przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zdecyduje komisja, która składa się z przedstawicieli grona pedagogicznego, rady rodziców, kuratorium oraz organu prowadzącego. Jak poinformował nas w rozmowie telefonicznej Wicestarosta Kazimierz Szewczun – Wyniki prowadzonych postępowań poznamy 24 maja po zakończonych konkursach na stanowiska dyrektorskie.


One thought on “Kto zostanie nowym dyrektorem ZS im. C.K Norwida w Dzierzgoniu? Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu.

  1. Ta szkoła to dno.bardzo słaby poziom nauczania.beznadziejni nauczyciele.powinni ją zamknąć,lub zrobić restrukturyzację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *