Mamy swoich przedstawicieli w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Mamy swoich przedstawicieli w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Dotarła do nas informacja, że trójka uczniów z naszego powiatu została radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sandra Mańka, Joanna Kwolek i Oskar Dominik będą naszymi reprezentantami.
Bardzo się cieszę, mówi starosta sztumski Leszek Sarnowski, że aż troje naszych uczniów zostało radnymi sejmiku. To docenienie ich dotychczasowej działalności w Młodzieżowej Radzie Powiatu Sztumskiego, a także okazja do wymiany doświadczeń.
❗️Gratulujemy❗️
➡️Młodzieżowy Sejmik jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa pomorskiego, którego siedzibą jest miasto Gdańsk. Młodzieżowy Sejmik jest ciałem kolegialnym, a w jego skład wchodzi 33 radnych.
✔️Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Pomorskiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem.
✔️Młodzieżowy Sejmik realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie województwa. Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia na rzecz młodzieży.
✔️W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Pomorskiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi.
✔️Celem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego jest:
🔸rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży;
🔹zwiększanie zaangażowania młodzieży w działania Samorządu Województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej;
🔸podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji;
🔹pogłębianie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz historii i kultury regionu;
🔸kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i prospołecznych wśród młodzieży oraz rozwijanie tożsamości regionalnej;
🔹upowszechnianie i rozwijanie pomorskiej idei regionalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *