Nieporozumienie przyczyną interwencji policji na ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu.

Nieporozumienie przyczyną interwencji policji na ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu.

W dniu wczorajszym po godz. 13 do sztumskich policjantów wpłynęło zgłoszenie o bójce ulicznej w Dzierzgoniu przy ul. Mickiewicza. Z relacji świadków wynikało, że troje mężczyzn i kobieta biją się na ulicy. Na miejsce zostały wysłane dwie załogi policji z posterunku w Dzierzgoniu.

Jak ustalili policjanci, prawdopodobna przyczyną zajścia było nieporozumienie po między wszystkimi osobami zaangażowanymi w bójkę. Policjanci pouczyli uczestników zajścia o konsekwencjach karnych wynikających z udziału w tego typu zajściu.

Karalność za powyżej wskazany tzw. typ kwalifikowany tego przestępstwa nie zależy od tego, czy biorąc udział w bójce sprawcy chcieli czy też próbowali spowodować śmierć lub odniesienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u przeciwników. Wystarczy, że powinni mieć świadomość, że rodzaj zadawanych ciosów lub wykorzystywanych narzędzi mógł doprowadzić do takich konsekwencji.

Artykuł 158 kodeksu karnego

  • 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *