Nowa Rada Miejska w Dzierzgoniu rozpoczyna pracę: Wybrano Przewodniczącego i jego zastępcę

Nowa Rada Miejska w Dzierzgoniu rozpoczyna pracę: Wybrano Przewodniczącego i jego zastępcę

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która markuje inaugurację nowej kadencji 2024-2029. W trakcie obrad radni oraz burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie, przyjmując na siebie obowiązki i odpowiedzialność związane z pełnieniem funkcji publicznych.

W atmosferze optymizmu i zaangażowania, członkowie Rady Miejskiej odebrali akty powołujące ich na swoje stanowiska, symbolizując tym samym oficjalne rozpoczęcie nowej kadencji. Ta chwila jest nie tylko ceremonią formalną, ale także momentem, w którym wybrani przedstawiciele społeczności podejmują się służby dla dobra mieszkańców Dzierzgonia.

Jednym z kluczowych punktów dzisiejszej sesji było wybór prezydium rady, które będzie miało istotne znaczenie w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki. Po dyskusji i głosowaniu, Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Andrzej Pskiet.

Do zastępcy Przewodniczącego wybrano Lucynę Maczyszyn, która odznacza się nie tylko profesjonalizmem, ale również głębokim zrozumieniem potrzeb społeczności lokalnej. Jej aktywne zaangażowanie w życie społeczne oraz umiejętność współpracy z różnymi grupami, stanowią wartościowe atuty w kontekście sprawowania funkcji zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Dodatkowo, na zakończenie sesji burmistrz Dzierzgonia, Jolanta Szewczun, wygłosiła swoje exposse, w którym podkreśliła zaangażowanie w dalszy rozwój miasta oraz współpracę z nowo wybranymi radnymi. Jej słowa stanowiły zachętę do wspólnego działania na rzecz postępu i rozwoju Dzierzgonia, podkreślając wagę współpracy pomiędzy samorządem a społecznością lokalną. Exposé burmistrza było momentem refleksji nad przeszłością oraz wyznaczeniem kierunków działań na najbliższe lata, mających na celu dalszy rozwój i umacnianie pozycji miasta.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *