Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Dzierzgoń

Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Dzierzgoń

Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie starają się rozwiązywać ich problemy. Często bywa też, że dzięki podejmowanym inicjatywom wsie oraz place zabaw są modernizowane i bezpieczne.

W piątek w Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie Burmistrz Dzierzgonia Jolanty Szewczun z Sołtysami i Przewodniczącymi Rad Osiedlowych działających w naszej gminie. Z okazji Dnia Sołtysa zostały rozdane dyplomy okolicznościowe oraz zaprezentowane plany na temat rozwoju naszej gminy.

Dzień Sołtysa był również wspaniała okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat pracy dla społeczeństwa w gronie sołtysów. Jak powiedziała Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun – W imieniu własnym i pracowników samorządowych Paniom i Panom Sołtysom oraz Przewodniczącym Rad Osiedlowych chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Życzę satysfakcji z pełnionej funkcji społecznej i publicznej. Życzę też dużo życzliwości od mieszkańców poszczególnych sołectw, a także dużo pomocy od społeczności lokalnych w realizacji tych celów. Życzę także dobrej współpracy z samorządem gminy Dzierzgoń.


Obraz1

Obraz1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *