Od dziś Grupa American Heart of Poland przejmuje zarządzanie wieloprofilowym Szpitalem w Sztumie.

Od dziś Grupa American Heart of Poland przejmuje zarządzanie wieloprofilowym Szpitalem w Sztumie.

1 czerwca 2023 r. Grupa American Heart of Poland przejmuje zarządzanie wieloprofilowym Szpitalem w Sztumie. Pozwoli to na ciągłość funkcjonowania Szpitala i udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Łączne inwestycje Grupy w Szpitalu w Sztumie mogą osiągnąć ponad 100 mln zł!

Grupa American Heart of Poland podpisała umowę na 20-letnią dzierżawę nieruchomości Szpitala w Sztumie. To ważny etap rozwoju American Heart of Poland w zakresie szpitalnictwa – będzie to już trzeci szpital wieloprofilowy, którym zarządza (po Katowicach i Drawsku Pomorskim).

– Szpital jest bardzo potrzebny mieszkańcom powiatu sztumskiego i okolic. Zaangażowanie się spółki American Heart of Poland w zarządzanie Szpitalem zapewni bezpieczeństwo i dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych w ramach kontraktu z NFZ. Placówka zostanie zmodernizowana, co wpłynie na poprawę dostępności do opieki specjalistycznej oraz zwiększenie komfortu pacjentów i pracowników placówki. Plan inwestycyjny będzie związany z budynkiem głównym i rehabilitacji – zostanie przeprowadzony kompleksowy remont infrastruktury i zakupiony nowy sprzęt medyczny. Jako gwarancję naszych działań podajemy przykład szpitala w Drawsku Pomorskim, objęcie zarządzaniem tej placówki przez Grupę American Heart of Poland było punktem zwrotnym, który przyniósł za sobą znaczące inwestycje i poprawę funkcjonowania szpitala. W ciągu pierwszego roku po przejęciu tego podmiotu medycznego (przez okres 8 miesięcy) zainwestowaliśmy ponad 15 mln złotych, co umożliwiło przeprowadzenie wielu ważnych działań, mających na celu poprawę jakości świadczeń – wyjaśnia Adam Szlachta, prezes Zarządu American Heart of Poland S.A.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *