Policjanci sztumskiej drogówki wezmą udział w pomorskiej akcji „BEZPIECZNY PIESZY”

Policjanci sztumskiej drogówki wezmą udział w pomorskiej akcji „BEZPIECZNY PIESZY”

Dzisiaj od rana (12.04.2022r), przez 3 dni, policjanci sztumskiej drogówki wezmą udział w pomorskiej akcji „BEZPIECZNY PIESZY”. Działania te mają na celu zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, szczególnie zaistniałych na przejściach dla pieszych. Mundurowi szczególną uwagę będą zwracali na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądać, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Dzisiaj od rana , przez 3 kolejne dni, policjanci ruchu drogowego wezmą udział w wojewódzkiej akcji „Bezpieczny pieszy”.  W obrębie przejść dla pieszych będzie  można zauważyć zwiększoną liczbę patroli policyjnych, gdyż są to miejsca, w których najczęściej dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków. Najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez pieszych jest przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.  

Kierowcom przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Pod żadnym pozorem nie wolno omijać pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Pieszym natomiast przypominamy, aby podczas przechodzenia przez jezdnię nie korzystać z telefonów komórkowych i rozglądać się nawet kiedy sygnalizator świetlny nadaje kolor zielony i bezwzględnie nie wchodzić na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd. Po zmroku, poza obszarem zabudowanym, należy korzystać z elementów odblaskowych. Należy pamiętać, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Podczas zderzenia z samochodem mają znikome szanse na uniknięcie poważnych obrażeń.

Przypominamy również, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje nowelizacja kodeksu ruchu drogowego dotycząca m.in. ruchu pieszych.

Zgodnie z nowymi przepisami pierwszeństwo przed pojazdami (z wyjątkiem tramwaju) ma pieszy przebywający na przejściu dla pieszych i wchodzący na nie. Taki zapis zmusza kierowców do zmniejszania prędkości w pobliżu przejść, przy których idą ludzie. W przeciwnym wypadku zmotoryzowany nie będzie w stanie zachować się zgodnie z przepisami, jeśli pieszy zdecyduje się na skorzystanie z „zebry”.

Nowe przepisy, oprócz dodatkowych  przywilejów, nakładają na pieszych zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *