Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Sztumie. Były awanse i odznaczenia służbowe.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Sztumie. Były awanse i odznaczenia służbowe.

26 maja 2022 roku o godzinie 12:00 na Placu Wolności w Sztumie odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Dowódca uroczystości mł. bryg. Wojciech Frąckowiak złożył meldunek Panu Aleksandrowi Jankowskiemu, Wicewojewodzie Pomorskiemu, o gotowości pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
Po dokonaniu przeglądu pododdziałów, podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej i odśpiewaniu hymnu, Komendant Powiatowy PSP w Sztumie bryg. Tomasz Banach, przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania ubiegłych dwóch lat, a także podziękował za wsparcie i współpracę zaprzyjaźnionym służbom, instytucjom, podmiotom i firmom. Szczególne słowa wdzięczności Komendant skierował do funkcjonariuszy tutejszej Komendy oraz do druhen i druhów z ochotniczych straży pożarnych z terenu naszego powiatu. Komendant zaznaczył również wyjątkowość tegorocznej uroczystości, odbywającej się w 30-stą rocznicę powstania Państwowej Straży Pożarnej.
Brązowym Krzyżem odznaczony został:
dh Jerzy Miduch
Na stopień:
– młodszego kapitana, awansowany został asp. Łukasz Roman
– młodszego kapitana, awansowany został mł. ogn. Piotr Spiżewski
– aspiranta, awansowany został mł. asp. Karol Sokalski
– ogniomistrza, awansowany został mł. ogn. Mirosław Kucharski,
– ogniomistrza, awansowany został mł. ogn. Kacper Lewandowski,
– starszego sekcyjnego, awansowany został sekc. Maciej Pluta
– starszego strażaka. awansowany został str. Paweł Młyński
Na wyższe stanowiska służbowe mianowani zostali:
mł. kpt. Piotr Spiżewski – na stanowisko specjalisty,
mł. asp. Łukasz Berent – na stanowisko dowódca zmiany,
Nagrodą pieniężną Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:
bryg. Tomasz Banach,
mł. bryg. Wojciech Frąckowiak,
mł. asp. Łukasz Berent,
mł. ogn. Rafał Bosek
Nagrodą pieniężną Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie nagrodzeni zostali wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy, szczególnie wyróżniona została:
st. ogn. Anna Zima – Grabowska
W imieniu odznaczonych, awansowanych i nagrodzonych podziękowanie wygłosił mł. kpt. Piotr Spiżewski, podkreślając prestiż pełnienia służby w formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna i podziękował za docenienie trudu i zaangażowania wszystkich strażaków.
Wicewojewoda Pomorski Pan Aleksander Jankowski, zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tomasz Siemiętowski złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, a także druhnom i druhom OSP. Podziękowania i życzenia na ręce komendanta powiatowego złożyli także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz przyjaciele sztumskiej komendy.
info + foto. KP PSP SZTUM

284385378_322061686767403_621643585392857708_n

284385378_322061686767403_621643585392857708_n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *