Powołano nowego Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie. mł.insp. Karol Dziemiańczyk zastąpi inspektora Roberta Sarpaliusa.

Powołano nowego Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie. mł.insp. Karol Dziemiańczyk zastąpi inspektora Roberta Sarpaliusa.

W Czekoladowej Sali  Sztumskiego Centrum Kultury uroczyście z mundurem pożegnał się, przechodząc w stan spoczynku, Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Sarpalius. Jednocześnie zgodnie z decyzją komendanta wojewódzkiego na to stanowisko został powołany mł.insp. Karol Dziemiańczyk. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji oraz kadra kierownicza a także włodarze powiatu sztumskiego i przedstawiciele lokalnych służb mundurowych.

W Czekoladowej  Sali sztumskiego centrum kultury  odbyła się wczoraj uroczystość pożegnania, odchodzącego na emeryturę, inspektora Roberta Sarpaliusa, Komendanta  Powiatowego Policji, który służbę w Policji rozpoczął 32 lata temu, dokładnie w 1990 roku. W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy komendy, a także zaproszeni goście.

Inspektora Roberta Sarpaliusa pożegnał obecny na uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Andrzej Łapiński. W sposób szczególny Komendant podziękował za współpracę, poświęcenie i profesjonalizm podczas pełnionej służby na każdym z zajmowanych stanowisk te wszystkie lata. Komendant Wojewódzki podziękował insp. Robertowi Sarpaliusowi i życzył mu realizacji życiowych planów, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem, radością i uśmiechem.

Nie kryjąc wzruszenia insp. Robert Sarpalius  , żegnając się ze swoimi współpracownikami dziękował za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym, że pracował ze wspaniałymi ludźmi i choć czasami bywały trudne chwile, każdy problem udało się wspólnie rozwiązać.

Za powierzone zaufanie podziękował natomiast mł.insp. Karol Dziemiańczyk, któremu powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie. Zaznaczył, że to dla niego ogromne wyróżnienie, ale także niebywała odpowiedzialność, jaka będzie na nim spoczywała.

Następnie głos zabrali obecni włodarze, dziękując za współpracę pomiędzy sztumską jednostką a samorządami, podkreślając, że była bardzo owocna i efektywna.

Insp. Robert Sarpalius do służby w Policji wstąpił w 1990 roku. Był Kierownikiem Sekcji Wydziału Policji Sądowej oraz Naczelnikiem Prewencji a także Komendantem IX Komisariatu Policji w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do 16 maja 2021r pełnił służbę jako Naczelnik Wydziału Konwojowo- Ochronnego KWP w Gdańsku W maju 2021 roku objął funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie.

Przechodzącemu na emeryturę życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i zasłużonego odpoczynku i składamy wyrazy uznania za lata oddanej służby.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *