Pożar oraz ucieczka z ZK Sztum. To element ćwiczeń służb.

Pożar oraz ucieczka z ZK Sztum. To element ćwiczeń służb.

27 października 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie funkcjonariusze Służby Więziennej przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Sztumie doskonalili umiejętności współdziałania w zakresie likwidacji zagrożeń. Tematyką ćwiczeń objęto postępowanie w przypadku pożaru, ucieczki osadzonego oraz zakłócenia porządku na terenie zakładu.

Skuteczne współdziałanie z innymi służbami.

Pierwszym elementem ćwiczeń było postępowanie w przypadku pożaru w pomieszczeniach ambulatorium oddziału V wraz z ewakuacją funkcjonariuszy i osób pozbawionych wolności. Obok funkcjonariuszy Służby Więziennej w tej części ćwiczeń brali udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Zaplanowana akcja ratowniczo – gaśnicza przebiegła sprawnie i skutecznie.

Drugim założeniem ćwiczeń było zakłócenie porządku na terenie zakładu, wywołane przez osoby pozbawione wolności w miejscu zatrudnienia. Tak przygotowany scenariusz pozwolił, by do neutralizacji zagrożenia wykorzystano pracę penitencjarnych negocjatorów oraz działania interwencyjne funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Trzecim elementem ćwiczeń była ucieczka osadzonego z terenu zakładu karnego – hali produkcyjnej BRW przy ulicy Kochanowskiego 21. W przećwiczeniu tego zagadnienia wykorzystano doświadczenie funkcjonariuszy Policji oraz bydgoskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. W wyniku skutecznych działań ujęto zbiega. W bezpośrednim pościgu wykorzystano pojazdy Policji i Służby Więziennej.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Manewry przeprowadzone zostały przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Ćwiczenia miały bowiem na celu doskonalenie współdziałania z innymi służbami w zakresie likwidacji zagrożeń występujących na terenie jednostki organizacyjnej.

Zorganizowane ćwiczenia pozwoliły na doskonalenie sprawności i współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności oraz dostępnego sprzętu, co bezpośrednio przekłada się na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa.

 

Tekst/ zdjecia: por. Sławomir Sidorowicz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *