[WIDEO] American Heart of Poland obejmuje stery w sztumskim szpitalu.

[WIDEO] American Heart of Poland obejmuje stery w sztumskim szpitalu.

W środę 22 lutego w czasie sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni podjęli decyzję w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na których znajduje się szpital w Sztumie. Radni liczbą 13 głosów za, 3 przeciw i 1 wstrzymującemu przegłosowali uchwałę. Dzięki tej decyzji, Zarząd Powiatu Sztumskiego mógł zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy ze Szpitalami Polskimi w Sztumie i zawrzeć nową z American Heart of Poland .

Władze starostwa podpisały ze spółką AHoP nową umowę dzierżawy sztumskiego szpitala na 20.lat. Zanim jednak doszło do podpisania umowy, radni dyskutowali nad warunkami zawartymi w umowie dzierżawy. Przedstawiciele zarządu American Heart of Poland wzięli udział we wczorajszej sesji Rady Powiatu. Odpowiadali na pytania radnych, a także przedstawicieli związków zawodowych sztumskiego szpitala.

Podczas wystąpień podkreślano historyczny moment wydarzenia. Można też było usłyszeć, że nie ma woli zamykania oddziałów szpitalnych przez nowego dzierżawcę oraz że trwają rozmowy z pracownikami placówki o pakiecie socjalnym.

Nowy operator zobowiązał się, że w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje w sztumski szpital kwotę 90 mln zł w modernizację placówki i sprzęt medyczny i zapewni pracę wszystkim obecnym pracownikom.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *