Site icon Dzierzgoń Twoje Miasto

Zmarł druh Mateusz Pudlis. Miał zaledwie 34 lata.

W dniu dzisiejszym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Postolinie poinformowali o śmierci dh. Mateusza Pudlis. Jak napisali we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych:

„Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wczoraj wiadomość o nagłej śmierci naszego Przyjaciela, Śp. Druha Mateusza Pudlisa, strażaka naszej jednostki, przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP Postolin. Druh Mateusz miał zaledwie 34 lata. Straciliśmy kolegę, na którego zawsze mogliśmy liczyć, serdecznego, zawsze uśmiechniętego pozytywnego człowieka. Druh Mateusz był również członkiem OSP Kaniczki, w gminie Sadlinki, gdzie od niedawna mieszkał”  – czytamy na facebooku OSP w Postolinie.

” To wielka strata dla całej strażackiej braci. Niech Święty Florian ma Cię w swojej opiece Mateuszu.
Pogrążonej w smutku rodzinie i przyjaciołom składamy szczere wyrazy żalu i współczucia”
Druhny oraz Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie.

Exit mobile version