American Heart of Poland prowadzi restrukturyzacje placówki. Oddział pediatryczny zostanie zastąpiony innymi.

American Heart of Poland prowadzi restrukturyzacje placówki. Oddział pediatryczny zostanie zastąpiony innymi.

Przeprofilowanie Szpitala Wielospecjalistycznego w Sztumie, z myślą o potrzebach mieszkańców powiatu sztumskiego. Grupa American Heart of Poland kładzie nacisk na odpowiednie profilowanie struktur oddziałów szpitalnych do zmieniających się potrzeb społecznych i medycznych.

W ramach tych działań, Grupa American Heart of Poland planuje zastąpić Oddział Pediatryczny innymi oddziałami, które będą specjalizować się w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Decyzja ta wynika z potrzeb starzejącego się społeczeństwa w powiecie sztumskim. Działania Szpitala w Sztumie będą koncentrować się na diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warto podkreślić, że ze względu na demografię, w całym kraju z roku na rok maleje liczba Oddziałów Pediatrycznych, a placówki medyczne sukcesywnie dążą do profilowania świadczeń z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb społeczeństwa.

W 2023 roku na Oddziale Pediatrii, liczącym 13 łóżek, obłożenie wyniosło zaledwie 28%. Średnio dziennie hospitalizowano 1-2 pacjentów. Zdarzały się dni, kiedy oddział nie przyjął ani jednego pacjenta. Jest to czynnik, który z wielu względów nie sprzyja utrzymaniu wysokich standardów leczenia.

Wszystkie osoby do 18. roku życia, z powiatu sztumskiego, nadal będą miały zapewnioną kompleksową opiekę medyczną w Szpitalu w Malborku. W wyniku prowadzonych rozmów z dyrekcją Szpitala w Malborku – Szpital wyraził gotowość do zabezpieczenia świadczeń z zakresu pediatrycznego dla wszystkich mieszkańców powiatu sztumskiego. Odległość pomiędzy szpitalami w Malborku i Sztumie wynosi zaledwie 15 km.

W ramach zapotrzebowania Szpitala – pracownicy obecnego Oddziału Pediatrycznego otrzymają propozycję zatrudnienia w Szpitalu w Sztumie w innych strukturach medycznych.

Zdaniem Grupy AHP, opieka w szpitalach funkcjonujących w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, takich jak Szpital Wielospecjalistyczny w Sztumie, musi spełniać określone standardy, Grupa dąży tego realizując plany restrukturyzacji placówki.


AHOP

AHOP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *