Dzierzgoń. 25-latek uderzył matkę młotkiem. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

Dzierzgoń. 25-latek uderzył matkę młotkiem. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

Zakaz zbliżania się oraz zarzut uszkodzenia ciała usłyszy bezrobotny 25-latek, który po awanturze uderzył matkę młotkiem. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

 Dzierzgońscy policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który pobił swoją matkę. Wyrodny syn trafił do aresztu.  Korzystając z uprawnień, jakie daje ustawa antyprzemocowa dzielnicowy wyda dziś nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 25-latka, który stosował przemoc wobec swojej matki.Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia.

Wczoraj popołudniu oficer dyżurny sztumskiej komendy został powiadomiony o awanturze w jednym z domów na terenie Dzierzgonia.  Pod wskazany adres natychmiast został wysłany policyjny patrol. Będący na miejscu policjanci ustalili, że 25-letni mężczyzna będąc pod działaniem alkoholu wszczął awanturę ze swoja matką podczas, której wyzywał ją słowami wulgarnymi, groził, popychał oraz uderzył młotkiem. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Dzisiaj kiedy mężczyzna wytrzeźwieje zostanie  wydany wobec niego nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do tego lokalu przez kolejne 14 dni. W rodzinie wszczęta została procedura Niebieskiej Karty. Mężczyzna zostanie również przesłuchany i usłyszy zarzuty pobicia matki.

Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

·    podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

·    w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

·    zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;

·    jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;

·    złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

·    do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,

·    w miarę możliwości numeru telefonu,

·    informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *