Niejednomyślne absolutorium i wotum zaufania od Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dla Burmistrza.

Niejednomyślne absolutorium i wotum zaufania od Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dla Burmistrza.

31 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Jednym z ważniejszych punktów dla każdego włodarza jest głosowanie nad udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania. Zanim jednak do tego doszło, Burmistrz Dzierzgonia Jolanta Szewczun przedstawiła radnym swoje dotychczasowe osiągnięcia i plany inwestycyjne na najbliższy czas, które jak podkreśliła ukierunkowane są na kapitał społeczny.

W czasie głosowania Rada Miejska w Dzierzgoniu, nie była jednomyślna. Troje Radnych wstrzymało się od głosu, nie podając przyczyny swojej decyzji, do czego mieli pełne prawo. Jednak wstrzymywanie się od głosu to sytuacja, w której osoba uczestnicząca w głosowaniu decyduje się nie zagłosować ani za, ani przeciw, ale zamiast tego decyduje się na pozostawienie swojego głosu niewyrażonego.

Jest to jedna z możliwych opcji, jakie ma uczestnik głosowania, i może wynikać z różnych powodów, takich jak brak wystarczającej wiedzy lub doświadczenia w danej kwestii, konflikt interesów lub brak pewności co do właściwej decyzji.

W czasie zarządzonej przerwy staraliśmy się zadać pytanie o powody swojej decyzji. Radny Zbigniew Czechowski, Rafał Żemojdzin oraz Grzegorz Murawski odmówili komentarza w tej sprawie. Ostatni z wymienionych Radnych pokusił się o atak na naszą redakcję. Zmuszając nas do wysłania pytań drogą elektroniczną. Zaznaczając że w ciągu 14 dni odpowie na jedno zadane pytanie w czasie przerwy sesyjnej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *